Mer om projektledning

När det ska göras mer än att bara byta en gardin eller rulla ut en ny matta behöver man börja fundera på i vilken ordning saker och ting skall ske. Är det dessutom flera personer iblandade behöver man både förstå när de är tillgängliga, hur lång tid de behöver och boka in dem vid rätt tillfälle. Att förändra ett hem kan snabbt bli ett komplext projekt med många parametrar att ta hänsyn till. Att projektleda är en uppgift som Edsvikens Inredning gärna tar på sig.

Med en gedigen bakgrund inom projektledning av stora komplexa industriprojekt kan Edsvikens Inredning också leda de större projekten. De kan gälla till exempel komplexare upphandlings, ny eller ombyggnadsprojekt och omfattar förstås alla ingående delar och inte bara de som berör inredningen. Vi har IPMA-certifierade projektledare på nivå B, se Svenskt Projektforum för mer information.