VÅRA TJÄNSTER

Edsvikens Inredning erbjuder tre typer av tjänster som kan kombineras var och en för sig.

1. Förslag på inredning.

Edsvikens Inredning tar tillsammans med kunden fram förslag på hur inredningen kan utformas. Kundens smak och behov står i centrum och vi bistår med uttolkning, områdeskunskap, helhetstänk och sammanställning/dokumentation. Givetvis är vi oftast fulla med idéer och kreativa förslag. Förslagen innehåller val av material och färg, tapet och textilier samt möbler och inredningsdetaljer. Vid behov ingår också förslag på byggnadstekniska förändring. Allt presenteras med ritningar, skisser och Moodboards. Inredningen kan avse enstaka rum upp till hela bostaden, allt  efter behov och alla typer av rum/funktioner. Mer om inredning.

2. Upphandling av inredning och tjänster.

Edsvikens Inredning bistår kunden med upphandling av inredningen, t.ex. möbler och gardiner samt de behov av tjänster som behövs för att förverkliga den nya inredningen, det kan t.ex. vara målare eller elektriker. Mer om upphandling.

3. Projektledning av inredningsförändringen

Edsvikens Inredning projektleder hela arbetet med att förändra inredningen. Vi tar fram en tidplan tillsammans med kunden och genomför projektet enligt denna. Vi hanterar förändringar som dyker upp under projektets gång och hanterar alla kontakter med övriga leverantörer och projektleder och koordinerar övriga leverantörer.  Edsvikens Inredning tar också på sig att leda större projekt som kan innefatta både ombyggnationer och nybyggnad. Mer om projektledning.

Hur funkar det och vad kostar det

Vi bokar en konsultation där vi träffas i ditt hem där inredningsförändringen är tänkt att ske. Konsultationen tar ca en timme och den kostar ingenting. Vid konsultationen berättar ni vilka förändringar som ni vill göra och vilka tankar ni har kring detta. Vi fokuserar på att förstå era behov och vilken typ av inredning som kommer att passa er bäst. Vid slutet av mötet bestämmer ni om ni vill gå vidare och vill att vi skall ta fram ett förslag på ny inredning. Vi återkommer då snarast med en tidplan och ett prisförslag. Tidplanen beror på tillgänglighet och omfattningen på arbetet. Prisförslaget beror på omfattningen av arbetet bl.a. yta samt komplexiteten på förändringen t.ex. ökar komplexiteten vid badrum och kök samt byggnadstekniska förändringar